Navigáció
Oktatás

Kulturális örökség tanulmányok mesterszak

Képzési forma, munkarend:
Mesterképzés, nappali és levelező munkarend

Képzési idő:
4 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

A képzés célja:

Napjainkban komoly társadalmi igény nyilvánul meg az integrált örökségvédelem, a kulturális örökség értékeinek a komplex értelmezése, megőrzése és megismertetése iránt. A kulturális örökség mesterszak indítása révén a korábbi differenciált örökségvédelmi területeket felváltó, az örökségi területek közös problematikáját hangsúlyozó örökségvédelmi képzés valósulhat meg. Ez a képzés az egyes örökségi elemeket nemcsak védendő emlékekként kezeli, de fontosnak tartja azok társadalmi-gazdasági hasznosítását, az egyes térségek turisztikai vonzerejét segítő szerepének kialakítását.

Ehhez szükség van olyan szakemberekre, akik általános tájékozottsággal és képzettséggel rendelkeznek az integrált örökségvédelem, örökséghasznosítás területén. A múzeum- és örökségi gyűjteményszervező szakirány olyan múzeumi és egyéb örökségi gyűjteményt szervezni és kezelni tudó szakembereket kíván képezni, akik a változó társadalmi igények, piaci viszonyok és finanszírozási feltételek között fenn tudják tartani, illetve képesek fejleszteni és bővíteni a rájuk bízott örökségi gyűjteményeket. Alkalmasak a kulturális örökség értékeinek reflexív bemutatására, közvetítésére a társadalom különböző rétegei (helyi közösségek, oktatás), az idegenforgalom résztvevői (kulturális turizmus) felé. A gyűjteményekkel kapcsolatos stratégiai és gyakorlati feladatokon túl képesek a kulturális örökség témájában önálló kutatások végzésére is.

A borkultúra szakirány ismeretanyagának (bortermelés, borkereskedelem, borfogyasztás) elsajátítására az eddigiekben csak részben és csak külön képzések keretében nyílt lehetősége az ezt kívánó hallgatóknak. A szakirány beindításával Magyarországon elsőként, mindez egy képzési program keretében, nem egymástól függetlenül, hanem a tágabb társadalmi összefüggéseket és a bor társadalmi-gazdasági hasznosítását feltárva történik meg, csatlakozva az egyes térségek turisztikai vonzerejét növelő szerep kialakításához.

A szakirány, túllépve az eddig általában a szőlész- vagy borászképzések szemléletén komplex tudást kíván nyújtani a szőlőtermesztési és borkészítési ismereteken túl az ágazat történelméről, fejlődéséről, valamint a borhoz kötődő kulturális elemekről. Az így megszerzett tudást a komplexitása miatt gazdaságilag is könnyebben lehet hasznosítani.

A kulturális turizmus szakirány léte a művelődéstörténeti, a kultúratudományi és a gazdasági gondolkodás megvalósítható és megvalósítandó együttesét hangsúlyozza. A turizmus ugyanis nem egyszerűen gazdasági tevékenység. Ahogy a turizmus kulturális tartalma önmagában nem tudja eredményeit elérni, a tevékenység pusztán pénzügyi megközelítése sem lehet eredményes. Olyan szakemberek képzését valósítjuk meg, akik egyszerre műveltek és gyakorlati gondolkozásúak, és mindkét területen mester szinten alkalmasak a cselekvésre is.

Tervezzük Cigány kulturális örökség szakirány indítását is.

A szak képzési terve: Letölthető képzési terv

Nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan természetes idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos szakirodalma van, egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:
A mesterfokozat megszerzése után az EKF Történettudományi Doktori iskolájában, vagy bármely egyetem művelődéstörténeti jellegű doktori programjában van lehetőség a tanulmányok folytatására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
Múzeumok, kiállítóhelyek, turisztikai irodák, idegenforgalmi létesítmények, borturizmus intézményei, illetve az ezeket adminisztratívan támogató hatóságok és hivatalok.

Részletes információk
Eszterházy Károly Főiskola, Tanulmányi és Információs Központ Felvételi Csoport
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520–424, Fax: 36/520-425
Interneten: http://www.tik.ektf.hu
E-mail: felvi@ektf.hu

Kapcsolódó dokumentumok/letöltések:
Szakmai gyakorlati befogadó igazolás (muzeális intézmény és más közgyűjtemény szakirány) (210.57 Kb)2014. október 27, 13:12
Szakmai gyakorlat befogadó igazolás (kulturális turizmus szakirány) (210.08 Kb)2014. október 27, 13:12
Szakmai gyakorlat befogadó igazolás (borkultúra szakirány) (210.5 Kb)2014. október 27, 13:12
Képzési terv (76.5 Kb)2012. október 25, 10:47
Záróvizsga témakörök (143.05 Kb)2013. március 14, 11:11
információk