Navigáció
Kiadványok

A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Sectio Iuvenum.

Főszerkesztő: Monok István. Szerkesztő bizottság: Czeglédi László, Kiss-Tóth Lajos, Petercsák Tivadar, Verók Attila.

A sorozat minden olyan, hallgatótól, fiatal kutatótól származó tanulmányt, forrásközlést közread, amely az a mai Észak-Magyarország, illetve a történetileg hozzá tartozott területek kulturális örökségéről ad számot, vagy a közlemény szerzője az Eszterházy Károly Főiskola hallgatója, munkatársa.

A sorozat megjelent, és tervezett kötetei:

De libris et bibliothecis. Szerk.: Czeglédi László, Monok István. Eger, 2011, Líceum Kiadó (A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Sectio iuvenum) 191 p.

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei és kéziratai

Sorozatszerkesztő: Monok István

A Kárpát-medence különböző régióiban ma is létező kisebb, főleg egyházi könyvtárakban lévő 1850 előtti könyveket és kéziratokat (védett kulturális örökség) az egri, szegedi, piliscsabai hallgatók dolgozzák fel. A ritka könyvek és kéziratok katalógusát könyv formában is megjelentetjük, ám valamennyi elkészült leírás részét képezi a Magyar Országos Közös Katalógus rendszernek (MOKKA R, MOKKA MS). Sok kisebb faluban az internetes katalógus még elérhetetlen.

A sorozat gazdája 2010-ig az Országos Széchényi Könyvtár volt.

A sorozat megjelent, és tervezett kötetei:

Emődi András: A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya I. Bp. – Nagyvárad, 2005, Akadémiai Kiadó, Egyházmegyei Könyvtár, OSZK (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 1.) XLVI, 295 p.

Emődi András: A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya II. Bp. – Nagyvárad, 2008, Egyházmegyei Könyvtár, OSZK (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 2.) XXIV, 447 p.

Rácz Emese: Az egykori nagyenyedi minorita rendház könyvtárának régi állománya. Bp.–Cluj Napoca, 2009, OSZK, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 3.) LXI, 303 p.

Magyar Árpád–Zvara Edina: A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya. Bp., 2009, OSZK (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 4.) XXXVII, 559 p.

Emődi András: A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Műemlékkönyvtárának régi állománya. Katalógus. 1701 előtti külföldi nyomtatványok. Régi Magyar Könyvtár. Szatmár – Nagyvárad, 2010, Szatmári Római Katolikus Püspökség, Varadinum Script Kiadó (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 5.) 237 p.

Keveházi Katalin – Varga András: A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1701 előtti nyomtatványai. Szeged, 2010, SZTE Egyetemi Könyvtár (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 6.) XI, 347 p.

Marti Tibor: A füleki ferences rendház könyvtára (2012)

Kurta József. A kolozsvári Protestáns Teológiai Akadémia Könyvtára

A zombori karmelita rendház könyvtára

A nagykárolyi piarista rendház könyvtára

A dési ferences rendház könyvtára

Kulturális örökség

Sorozatszerkesztő: Monok István

A Kossuth Kiadóval közös könyvsorozat egyes kötetei a magyar kulturális örökséggel kapcsolatos monográfiák, illetve tanulmánygyűjtemények. A sorozat szellemi felügyeletét az Egyetemközi Kulturális Örökség Tanulmányok Központ látja el.

A sorozat megjelent, és tervezett kötetei:

Monok István: A művelt arisztokrata. A magyarországi főnemesség olvasmányai a 16–17. században. (2012)

Heckenast Gusztáv emlékezete. Szerk.: Lipták Dorottya. (2012)

A tiszántúli református iskolák 18. századi könyvöröksége. Szerk.: Monok István. (2012)

Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin.

Sorozatszerkesztő: Kovács Bálint, Monok István, Stefan Troebst

A Leipziger Universitätsverlaggal közös könyvsorozat eszmei gondozása hátterében a Geisteswissenschaftliches Zentrum, Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Eszterházy Károly Főiskola együttműködése, közös kutatási programja áll. Ennek célja a Kárpát-medence örmény kulturális örökségének nyilvántartása, az erzsébetvárosi, szamosújvári, gyergyószentmiklósi és csíkszépvízi örmény gyűjtemények számbavétele.

A sorozat megjelent, és tervezett kötetei:

Armenuhi Drost-Abgarjan–Bálint Kovács–Tibor Martí: Catalogue of the Armenian Library in Elisabethopolis. Leipzig, Eger, 2011, EKTF, Leipziger Universitätsverlag (Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin. Vol. 1.) 456 p.

Catalogue of the Armenian Library in Armeniopolis.

Catalogue of the Armenian Library in Gyergyószentmiklós and Csíkszépvíz.

Die Hungarica-Sammlung der Franckesche Stiftungen zu Halle.

Sorozatszerkesztő: Brigitte Klosterberg, István Monok.

A Halle an der Saale városban lévő Franckesche Stiftungen gyűjteményeinek magyar vonatkozású dokumentumait számbavevő sorozat mögött megvalósított kutatási program a Francke Alapítványok, a Szegedi Tudományegyetem Régi Magyar Irodalmi Intézete, az Evangélikus Hittudományi Egyetemn és az Eszterházy Károly Főiskola közös teljesítménye. A kötetek kiadásában 2010-ig az Országos Széchényi Könyvtár működött közre.

A sorozat megjelent, és tervezett kötetei:

Die Hungarica-Sammlung der Franckesche Stiftungen zu Halle. Teil 1: Porträts. Hrsg. von Brigitte Klosterberg, István Monok. Bearb. von Attila Verók, György Rózsa. Halle–Tübingen, 2003, Niemeyer. (Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien Bd. 7.) XXX, 239 p.

Die Hungarica-Sammlung der Franckesche Stiftungen zu Halle. Teil 2: Historische Karten und Ansichten. Hrsg. von Brigitte Klosterberg, István Monok. Bearb. von László Pászti, Attila Verók. Halle, 2009, Vrelag der Franckeschen Stiftungen. (Kataloge der Franckeschen Stiftungen Bd. 22.) 103 p.

Alte Bücher (2012, 2013)

Handschriften und Archivalien (2014)

információk